<

        Welkom op de website van
     ROOIE SIEN De Musical!

HOME

afbeelding1


Sinds 2001 heeft Het Nederlands Volkstoneel in samenwerking met Joop van den Ende Theaterprodukties het voornemen ROOIE SIEN De Musical te produceren.
Artistiek en zakelijk leider van het Nederlands Volkstoneel, Marty Hinrichs, neemt dit initiatief als hommage aan zijn moeder; de in 1979 overleden legendarische Beppie Nooy.

afbeelding1

Wat is mijn motivatie om een productie als Rooie Sien uit te brengen?

Is het nostalgie, de herinnering aan vroeger, het verleden herbeleven; het beschermen van een stuk cultureel erfgoed; het publiek van nu laten meeleven met de gevoelens en emoties van toen. Is het de vaak gestelde vraag van het publiek: "wanneer brengen jullie 'Rooie Sien' weer eens?" Of is het misschien gewoon de familiaire binding: het 'ermee opgegroeid zijn'. Weten dat het een deel van jouw jeugd heeft beheerst. Weten dat de naam Nooy, onverbrekelijk met dt stuk verbonden is, dat jouw familie bijna honderd jaar dit 'genre' theater maakt. Komt daar die motivatie vandaan?
Het antwoord is waarschijnlijk heel simpel en niet wereldschokkend. Ja, natuurlijk tellen al deze zaken een beetje mee. Maar het belangrijkste voor ons is, dat 'Rooie Sien' een goed verhaal is, een verhaal van alle tijden. Een verhaal, geschreven door Marius Spree in 1918, dat de tand des tijds heeft doorstaan. En van de twee meest gespeelde volkstoneelstukken in Nederland. Ontelbare malen heeft er, door de jaren heen, wel ergens in het land een 'Rooie Sien' op de planken gestaan. Even zovele malen heeft het publiek meegeleefd, identificeerde zich met de hoofdfiguren, was verontwaardigd, had medelijden, werd ontroerd of amuseerde zich gewoon bij dit realistisch stuk volkstoneel.
Het Nederlands Volkstoneel heeft het voornemen om, samen met partners, 'Rooie Sien' opnieuw tot leven te brengen. Natuurlijk zou dat kunnen op een wijze zoals dat vijf en tachtig jaar geleden gebeurde, als bladeren in een vergeeld fotoalbum, nostalgisch naar plaatjes kijken uit voorbije tijden. In onze tijd echter, waarin wij anders tegen het begrip theater aankijken dan onze ouders en grootouders, vraagt dat om een andere aanpak. Het Nederlands Volkstoneel heeft gekozen voor een formule, die de kwalificatie 'musical' ten volle verdient. Maar dan wel een oer-Hollandse.
In deze nieuwe productie van 'Rooie Sien' is gekozen voor een bijzondere bezetting van de vrouwelijke hoofdrol(len). Tot op heden is op toneel de rol van 'Rooie Sien' en haar dochter 'jonge Sien', altijd door n actrice gespeeld. Alleen in de film 'Rooie Sien' heeft men de voorkeur gegeven aan twee actrices. Beppie Nooy speelde de moeder en Willeke Alberti, de dochter.
In de opvatting van Het Nederlands Volkstoneel, zal de actrice die in het eerste deel de rol van 'Rooie Sien speelt, tevens in het laatste deel van de voorstelling de oudere 'jonge Sien' vertolken. Een andere, jongere, actrice zal in de tussenliggende scne's de rol van 'jonge Sien' spelen. Een o.i. bijzondere en opmerkelijke rolbezetting, die van beide actrice's het uiterste zal vragen.
Sedert Marius Spree 'Rooie Sien' schreef is er misschien veel veranderd in Amsterdam en Rotterdam, waar een deel van het verhaal zich afspeelt, maar de sociale problematiek van de grote steden in Nederland is schrijnend actueel. Of de identificatie in deze tijd opnieuw zo massaal onder toekomstige Rooie Sien-bezoekers zal plaatsvinden is de vraag. Of zal 'Rooie Sien' simpelweg wederom haar succes halen uit de realistische theatervorm, die naar gebleken is, de sterke voorkeur heeft van een groot theaterpubliek.
Het Nederlands Volkstoneel heeft het volste vertrouwen in de artistieke keuzes, die zijn gemaakt ten aanzien van de productie 'Rooie Sien'. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat, behoudens het reeds zo succesvolle verhaal, met een excellente bewerking, composities en regie, gecompleteerd met verrassende dekors en tenslotte een sublieme cast, 'Rooie Sien' een meerwaarde krijgt die slechts kan leiden tot n conclusie: na het toneelstuk, na de film, nu
                                                 ROOIE SIEN De Musical!

INFO

CREATIEF
TEAM

HISTORIE

FOTO'S

LINKS

CONTACT